Need Help ?
Call: +977- 097620135

समाचार बिस्तारमा

२०७२ सालको Flash II र २०७३ सालको Flash I - School level EMIS द्वारा सङ्कलन गरिने भएकोले जिल्लाका सम्पुर्ण विद्यालय र समुदायमा अाधारित बाल विकास केन्द्रहरुले यहि मिति २०७३ साल जेष्ठ १५ गते भित्र आफ्नाो विद्यालयको EMIS File तयार गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय

२०७२ सालको Flash II र  २०७३ सालको Flash I  - School level EMIS द्वारा सङ्कलन गरिने भएकोले जिल्लाका सम्पुर्ण विद्यालय र समुदायमा अाधारित बाल विकास केन्द्रहरुले यहि मिति २०७३ साल जेष्ठ १५ गते भित्र आफ्नाो विद्यालयको EMIS File तयार गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउन हुन जानकारी ।। जिल्ला शिक्षा कार्यालय अछाममा तपाँइलाई स्वागत छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७३ को आदर्श नारा '' हामी सबैको ईच्छा, सर्वसुलभ विद्यालय शिक्षा''।।