Need Help ?
Call: +977- 097620135

जि. शि. अ.

झंकर बहादुर विष्ट

प्रविधिको विकास सँगसँगै  शैक्षिक क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्न सकेमा शैक्षिक कार्यक्रमहरु लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन भई समयमा सम्पन्न हुने र सबै सरोकारवालाहरुको सूचनामा पहुँच पुग्ने र यसको प्रभावलाई क्रमश: व्यवहारमा उतार्दै गएमा समाजको आधुनिकीकरण हुने कुरालाई आत्मसात्  गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय अछामबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई पारदर्शी बनाउन र सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउनको लागि २०७१ सालको थालनिबाटै प्रविधिको पहुँचभएका सेवाग्राही लगायत शिक्षा सम्बन्धि सरोकारवालाहरुलाई वेभसाइट मार्फत जिल्लाको शैक्षिक सूचनाहरु प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । सही र वास्तविक तथ्याङ्क लिई यथार्थ सूचना दिनका लागि हाम्रो यो प्रयास कोसेढुङ्गा सावित भई शैक्षिक सूचनामा सबैको सहज पहुँच हुनेछ र  हाम्रो जवाफदेहिता बढ्नेछ यसका साथै शैक्षिक सुशासन कायम हुनेछ भन्ने आशा गरिएको छ । वेभसाईट मार्फत आफ्ना गतिबिधिहरुलाई सार्वजनिक गर्न लागिएकोले यसलाई बढी प्रभावकारी बनाई कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको रचनात्मक सुझावका लागि अनुरोध छ ।